Retningslinjer

 

Generelt

Brugerhuset består af en række forskellige aktiviteter. For at Brugerhuset skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt, at alle aktiviteter styrker fællesskabet. 

 

De faste aktiviteter må ikke fylde så meget, at der ikke bliver plads til fællesarrangementer og evt. start af nye uprøvede aktiviteter. Der skal være plads til alle.

Af hensyn til overordnet planlægning, skal aktiviteten planlægge større aktiviteter i samarbejde med daglig leder og DOF Paarup Aftenskole.

Brugerhusets lokaler og inventar (incl. service) kan ikke udlånes til private arrangementer.

 

Brugerhusets lokaler og inventar (incl. service) kan ikke udlånes til private arrangementer. 

 

Aktiviteterne skal være åbne. På nogle aktiviteter er der egenbetaling, som kun bruges til at dække direkte udgifter til aktiviteten. Brugere af åbne aktiviteter og foreninger med faste aktiviteter skal være medlem af Brugerforeningen.

 

Brugermøder

Alle aktiviteter har pligt til at være repræsenteret på brugermøderne.

Brugermøderne består af ca. fem almindelige møder (varighed 1½-2 timer) samt stormødet en lørdag i marts. På alle brugermøder skal de kommende måneders aktiviteter, cafépasning m.m. fastlægges. Derudover drøftes også mere langsigtede spørgsmål.

 

Café

Aktiviteterne skal benytte sig af caféen - altså ikke selv medbringe kaffe, te, sodavand og andre drikkevarer. Der må ikke medbringes og drikkes alkohol i Brugerhuset. Undtagelsen er, når der på forhånd er aftale med daglig leder om specialarrangement, hvor alkohol skal købes i Brugerhuset. 

Hver aktivitet er som minimum forpligtet til at passe café mindst en aften månedligt eller yde to timers andet praktisk arbejde for Brugerhuset pr. måned. Vi opfordrer alle til at tage del heri, ellers fungerer vores hus ikke optimalt.

Køkkenfaciliteterne kan efter aftale lånes af de enkelte aktiviteter til tilvirkning af medbragte råvarer. Altid under hensyn til Brugerhusets egenkontrol.

DRIFTSAFTALE MED ÆHF

 

I forbindelse med driftsaftalen med ÆHF er der nedsat 4 udvalg. I udvalgene arbejder frivillige brugere som derved er yderligere inddraget i hverdagen – samtidig frigiver det tid til daglig leder. Udvalgene er:

Aktivitetsudvalg

PR-udvalg

Køkkenudvalg

Forskønnelsesudvalg

PRESSEMEDDELELSER

 

Alle faste aktiviteter har mulighed for at få hjælp fra kontoret til annoncering og presseomtale/udsendelse af pressemeddelelser. Vi annoncerer dog ikke lukkede medlemsmøde-aktiviteter, men de aktiviteter, der er åbne for alle. Vi bruger de lokale aviser og lægger gerne et arrangement ind på Kultunaut.dk og på vores egen hjemmeside.