Brugerforening & Bestyrelsen
Bolbro Brugerhus

Fællesskab & Kultur

Brugerforeningen og bestyreslen


 

Brugerforeningen er en selvstændig forening med driftsaftale med Odense Kommune og partnerskabsaftale med DOF Paarup Aftenskole. Brugerforeningen har ansat daglig leder Lone Juul Pedersen til at varetage hverdagens mange forskelligartede opgaver, udvikling, dialog og koordinering.

 

Foreninger, erhverv, enkeltpersoner m.v. kan være medlem af Bolbro Brugerhus´s Brugerforening. Ved at være medlem støtter du aktiviteterne og arrangementer i huset.

Kontingentet bruges til forskellige kulturelle aktiviteter i Bolbro Brugerhus og fastsættes på det årlige ”stormøde”/generalforsamling i marts måned.

Brugerforeningens bestyrelse. Fra venstre: Shadi, Lotte, Inge S., Inge L., Åse, Knud, Hanne

Bestyrelsen Bolbro Brugerhus

BRUGERMØDE


 

Brugermøderne består af ca. fem almindelige møder (varighed 1½-2 timer) samt stormødet en lørdag i marts. Formålet med møderne er, at alle brugere deltager og dermed bidrager og bliver hørt på brugermødet. Ideer kan vokse på brugermødet og der kan træffes beslutninger blandt brugerne på mødet.

 

På alle brugermøder skal de kommende måneders aktiviteter, cafépasning m.m. fastlægges. Derudover drøftes også mere langsigtede spørgsmål. 

Brugermødet beslutter, hvornår og hvilke arrangementer, der pga. omfang udelukker andre aktiviteter (f.eks. julestue, aktivitetsdag, byttemøde og de månedlige caféaftener).

MEDLEMSKAB

 

Følger man en åben aktivitet fast, eller bruger foreninger Brugerhuset regemæssigt, skal man være medlem af Brugerforeningen. Kontingentet er kr. 200,- pr. person og kr. 400,-pr. forening. Kalenderåret/medlemskabet går fra 1. september til 31. august.

 

Du kan betale kontingent samt tilmelde dig til arrangementer ved at betale kontant i cafeen, gerne via mobilePay 55833 eller benytte bankoverførsel til konto 0978 9120322254. Det er muligt at tilmelde sig til arrangementer i cafeen eller via dette link.

Bolbro Brugerhus

Kultur- og aktivitetshus

Stadionvej 50 L-M

5200 Odense V

Tlf. 65 91 22 09

E-mail: info@bolbrobrugerhus.dk

Bolbro Brugerhus

Fællesskab & Kultur

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontrolrapport


Efter et kontrolbesøg i juni 2018 er Bolbro Brugerhus tildelt endnu en glad smiley.

Læs hele rapporten her.