Film og spisning 14/12 og 18/1

film på biblioteket kl. 17.00

spisning i Brugerhuset 19.00


Traditionen tro samarbejder Bolbro Bibliotek og Brugerhuset om en eftermiddag med film og spisning. Glæden ved at se film sammen og efterfølgende at snakke om oplevelsen er værdsat. Vi håber, at arrangementet kan blive afviklet. 

Filmen er gratis. Prisen for maden er kr. 60,-  Tilmelding nødvendig.


Datoen følger.


Kontant betaling i caféen, evt. via mobilpay. 


Fællesspisning d. 19/9, 7/11, (17/1), 23/1, 20/3


Fællesspising 17:00 - 20:00

Pris kr. 75,-


Frivilliggruppen fra køkkenet står for tilberedningen af menuen.


Vi gør  opmærksom på, at du først er tilmeldt når du har betalt.


Kontant betaling i caféen, evt. via mobilpay eller via netbank 


Syng Sammen - d. 19/9, 7/11, (17/1), 23/1, 20/3


Syng sammen kl. 15:00 - 16:30


Vi har hyret en korleder til at spille klaver og vælge sangene. Kom og vær med, der er ingen krav til sangstemmerne så alle kan deltage. Tilmelding er nødvendig

Prisen er kr. 30,-


Midtvejs bliver en pause med kaffe/te og kage.

Der kan være max. antal deltagere, hvorfor tilmelding er en fordel.


Kontant betaling i caféen, evt. via mobilpay eller via netbank