Madpakker med hjem...

Et helt nyt, spændende og anderledes projekt i Bolbro Brugerhus i 2009. Forældre med børn i 0-3 klasse fra Højstrupskolen mødes én gang om ugen fra kl. 16-19. De vil lave mad, spise, smørre madpakker og prøve nogen af alle de fritidsaktiviteter, som findes såvel i Bolbro Brugerhus som i lokalområdets foreninger.

Sunde familier

Odense Kommunes Forebyggelsespulje har bevilliget penge til DOF Paarup Aftenskole.
Projektet hedder "Aktive børnefamilier i Højstrup og Bolbro" og gennemføres i et samarbejde imellem Højstrupskolen, Bolbro Brugerhus og DOF Paarup Aftenskole.


Projektet har til formål at præsentere både far, mor og børn for ideer til:

  • At være aktive i fritiden – sammen eller hver for sig.
  • At lave sund, nem og hurtig mad i en travl hverdag.
  • At bruge de formelle fællesskaber/netværk, som familierne naturligt bliver en del af, når et af deres børn begynder i at gå i skole.

Læs mere om Projektbeskrivelsen og Projektstyregruppen


Kulturmøde 4.-5. oktober 2008

DOF Paarup Aftenskole og Bolbro Brugerhus fik i foråret 2008 del i Odense Kommunes pulje "rettet mod folkeoplysningsuvante grupper i Odense Kommune"

Vi har netop afviklet "Kulturmøde" for første gang

Igennem længere tid, har vi haft tanken om at lave et højskole-lignende arrangement, med henblik på integration i Bolbroområdet.
Den tanke blev bearbejdet og udviklet. Vi endte med at fastsætte målgruppen: folkeoplysnings-uvante dansk og etniske danskere.

Via "Kulturmødet" udveksler vi viden om hinanden igennem 12 workshops. Hver workshop bliver ledet af en dansk instruktør og en instruktør med anden etnisk baggrund.
Deltagerne havde tilmeldt sig for hele weekenden. Der var fra 15-25 personer i hver workshop - i alt 120 personer.

Se programmet og billederne fra Kulturmøde her


Integration - på tværs af foreninger

Kvindercafé & Samarbejde på tværs af organisationer, foreninger, institutioner i Bolbro


I Bolbro og Højstrup-området findes rigtig mange forskelligartede tilbud i fritiden, som mange borgere i alle aldre har stor glæde af. Vi ved imidlertid også, at der findes mange medborgere i området - som meget gerne vil deltage i sådanne fritidsaktiviteter - som af forskellige grunde ikke kommer at sted uden et motiverende skub eller en kendt person at støtte sig til de første gange. Det mener vi, at kunne tilbyde borgerne dels ved at samarbejde og koordinere forskellige foreningers og organisationers tilbud, dels ved i fællesskab at skabe nye tilbud igennem en fælles aktivitet: Kvindecafé i Bolbro. 
En række frivillige medborgere fra forskellige foreninger og organisationer har i efteråret 2010 holdt møder i Bolbro Brugerhus for at klarlægge om og i givet fald hvordan, vi i fællesskab kan løse en sådan opgave. Deltagerne er enige om at samarbejde og at hjælpe hinanden til at få det bedste frem i sig selv, hinanden og lokalområdet.

Deltagerne er enige om at etablere et formaliseret samarbejde imellem lokale foreninger og organisationer med interesse i samme målgruppe: Kvinder, børn, unge og evt. ægtefæller i Bolbro og Højstrup, vil være positivt.
I en ”kvindecafe” i Bolbro Brugerhus kan antallet som deltager rent fysisk ved de enkelte arrangementer, maks. være 50. Dertil kommer børn, unge og eventuelle ægtefæller, der sideløbende aktiveres i andre foreninger og organisationer i lokalområdet.
Når det gælder nytænkning, er ideerne mange. Men det fælles og overordnede formål for samarbejdet og kvindecafén er at formidle kultur og motivere til aktivt medborgerskab i det danske civilsamfund, ved:

  • at deltagerne i kvindecaféen også opnår praktisk og brugbar viden om kultur, samfund, miljø, sundhed og frivillighed o.s.v.
  • at skabe et aktivt netværk, hvor man lærer hinanden at kende, hjælper og støtter hinanden alt sammen grundlagt på værdierne i det danske frivillighedsområde.
  • at deltagerne laver noget sammen med både frivillige og professionelle fra områdets foreninger, organisationer, institutioner.
  • at det fælles talte og skrevne sprog er dansk.
  • at etablere et sted i Bolbroområdet, hvor såvel nuværende beboere som tilflyttere kan gå hen og få viden om, hvad der sker i hele lokalområdet.


Sammen med Boligforeningen Højstrup starter Bolbro Brugerhus med at invitere til informationsmøde for alle foreninger og organisationer, der aktuelt har givet positiv til tilbagemelding om at medvirke i samarbejdet:
Red Barnet, DUI-Leg & Virke, Boldklubben KFUM, Bolbro Brugerhus, Boligforeningen Højstrup, DOF Paarup Aftenskole, Ungdommens Røde Kors, Bolbro Bibliotek, Tarup Ungdomsskole, Etnisk kvindegruppe, brugerforeningen ved i Bolbro Brugerhus.

Andre interesserede lokale foreninger og organisationer er velkomne til at henvende sig til: Lone Juul Pedersen, daglig leder Bolbro Brugerhus, Tlf.: 65912209, info@bolbrobrugerhus.dk
Senest: 11 februar 2011 kl. 13.00.