Bolbro Brugerhus – et Kultur- og aktivitetshus for alle!

Bolbro Brugerhus samarbejder med DOF Paarup Aftenskole så grundideen om at kombinere traditionel aftenskoleundervisning, frivillige Åbne Aktiviteter, café, mødested for foreninger, netværksgrupper fortsætter. Cafeen bemandes i dagtimerne af frivillige køkkenmedarbejdere som i samarbejde med en deltids køkkenansvarlig har overblikket over køkkenets mange betjeninger. Daglig leder Lone Juul Pedersen binder trådene sammen så Brugerhuset fremstår som et rart sted, hvor mennesker danner fællesskaber og er frivillige.


I Bolbro Brugerhus kommer, hver uge, ca. 600 mennesker.
De mødes omkring én af de mange Åbne Aktiviteter, eller på et af DOF Paarup Aftenskoles kurser/foredrag – eller måske bare for at nyde en kop kaffe...

Åbne Aktiviteter – har en særlig status i Bolbro Brugerhus. Åbne Aktiviteter er som ordet siger, åben for alle. Det er gratis bortset fra materialer/ egenbetaling; der er ingen underviser tilknyttet; en Åben Aktivitet kan omfatte stort set alle emner – bare du har ideen. Det er f.eks. akvarelmaling, papirklip, håndarbejder, porcelænsmaling, brætspil, folkedans. 

Læs mere om de åbne aktiviteter...

 

DOF Paarup Aftenskole har et stort udbud af undervisningen i Brugerhuset; syning, bevægelse, gammelt håndarbejde, glas- og porcelænsmaling, møbelpolstring, havedesign, litterær cafe, cirkeldans.
Tilrettelagt handicapundervisning foregår også i Bolbro Brugerhus.
Er lokalerne ikke i brug af DOF Paarup Aftenskole eller af Åbne Aktiviteter kan de bruges af andre. 
ADHD, PTU, Dansk Vandrelaug, HjerneSagen, Børns Voksenvenner, Diabetes er blot nogle af de foreninger som bruger faciliteterne. 
Brugerhuset er også det lokale mødested for f.eks. støtte- og netværksgrupper.

 

 

Pause i cafeen - Fælles for alle er, at pausen foregår i cafeen. Det er husets hjerte og fælles mødested, hvor man mødes over en kop friskbrygget kaffe og smurte oste- og rullepølsemadder og evt. hjemmebag. På væggene er der skiftende kunstudstillinger og i montren i indgang L udstiller brugerne deres kreative arbejder.

 

Netværk og nye tiltag – ud over den almindelige hverdag, afvikler Brugerhuset aktivitetsdage, fællesspisninger, julemarked mv. Brugerforeningens Aktivitetsudvalg og frivillige er ansvarlige for udflugter og ture på tværs af alt hvad huset rummer. Vi skaber livskvalitet, der opstår nye sammenhænge og netværk mellem generationer, nationaliteter, alder, køn og beboere i lokalområdet og dermed mulighed for at integrere og inkludere endnu flere borgere/familier borgere.

 

Lokalforum Bolbro er et eksempel på samarbejde om at opdage ressourcer på tværs af aktiviteter og foreningsliv i Bolbro og Højstrup. Ressourcer skal ses som alt lige fra foreninger, institutioner, enkeltpersoner, virksomheder og lokalområdets fysiske rammer. Lokalforum er initiativtager til Bolbro-dagen og Åbent Hus i uge 32 i hele lokalområdets fritidsliv.

 

”Kvindecafe” et andet eksempel på lokalt samarbejde. Bolbro Brugerhus er det centrale samlingssted når kvinder med yngre børn mødes. Bag Kvindecafeen står Bolbro Brugerhus og frivillige fra Ungdommens Røde Kors leger med børnene. 
Læs mere om kvindecafe

 

Brugerforeningen opfordrer alle til at betale kontingent til Brugerforeningen, pris pr. år er kr. 150/400.
Få indbetalingskort i cafeen, eller indbetal på vores bankkonto ( se mere og indmeld dig hér )

Retningslinier for brugere i Brugerhuset

Brugerhuset består af en række forskellige aktiviteter. For at Brugerhuset skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt, at alle brugere styrker fællesskabet.
De faste aktiviteter må ikke fylde så meget, at der ikke bliver plads til fællesarrangementer og evt. start af nye aktiviteter, der skal være plads til alle.

 

Aktiviteterne skal være åbne. På nogle aktiviteter er der egenbetaling som kun må bruges til at dække direkte udgifter til aktiviteten. Brugere af Åbne Aktiviteter og foreninger med faste aktiviteter skal være medlem af Brugerforeningen.

 

Brugerhusets lokaler og inventar (incl. service) kan ikke udlånes til private arrangementer. Brugerne forventes at holde pause i cafeen og som minimum købe drikkevarer. Der må ikke medbringes og drikkes alkohol i Brugerhuset. Undtagelsen er, når der på forhånd er aftale med daglig leder om specialarrangement, hvor alkohol skal købes i Brugerhuset.

Af hensyn til overordnet planlægning skal aktiviteten planlægge større arrangementer i samarbejde med daglig leder, under hensyntagen til eksisterende aktiviteter. Aktiviteter må ikke lægge beslag på cafeen, med mindre det er aftalt med daglig leder.

Hver aktivitet er, som minimum forpligtiget til at passe cafe mindst en aften månedlig eller yde to timers anden praktisk arbejde for Brugerhuset pr. måned.

Køkkenfaciliteterne kan efter aftale lånes af de enkelte aktiviteter til tilvirkning af medbragte råvarer. Altid under hensyn til Brugerhusets egenkontrol.

Såfremt aktiviteten eller dens deltagere ikke er medlem af Brugerhuset, betales der 20 kr./deltager - dog min. 150 kr. til dækning af slid på inventar

Arrangementet må ikke være til gene for andre aktiviteter på det pågældende tidspunkt.

Information foregår via mail eller aktiviteternes hylder i dueslaget. Meddelelser og spørgsmål til Brugerhusets daglige leder sendes pr. mail eller lægges i daglig leders dueslag.

Alle aktiviteter har pligt til at være repræsenteret på brugermøderne.

Brugermøderne består af fem almindelige møder (varighed 1½-2 t.) samt stormødet en lørdag i marts. På brugermøderne drøftes og orienteres om de kommende måneders aktiviteter, cafepasning m.v. fastlægges. Derudover drøftes spørgsmål af aktuel interesse. På stormødet drøftes også mere langsigtede spørgsmål.

Vedtaget på Brugermødet 18. januar 2016