BRUGERHUSETS BRUGERFORENING

På Stormødet i marts 2004 – den årlige generalforsamling – blev det besluttet, at danne en forening bag Brugerhuset.

BRUGERHUSETS IDEGRUNDLAG

  • Et sted, hvor der er plads til alle.
  • Et sted, hvor brugerne bestemmer (BRUGERMØDET) og sætter dagsorden for aktiviteterne og bestemmer hvilke aktiviteter der skal være her.
  • Et sted, hvor der er mulighed for at dyrke interesser og også dygtiggøre sig.
  • Et sted, hvor alle hjælper hinanden.
  • Et sted uden brugerbetaling, dog betales et mindre beløb for drift og vedligeholdelse af materialer/maskiner som stilles til rådighed i Brugerhuset.


For klub- og foreningsaktiviteter appellerer vi til, at der betales et samlet årligt kontingent til Brugerforeningen.

Odense Kommune stiller vederlagsfrit lokaler til rådighed i en kommunal ejendom (den tidligere Bolbro Skole). Der betales ikke for lys og varme elle rengøring.

AKTIVITETER

På opslagstavlen i cafeen, kan du se, hvilke faste aktiviteter og foreninger du kan møde i Bolbro Brugerhus. Brugermødet bestemmer, hvilke aktiviteter, der kan være her.

NØGLER

Alle aktive frivillige og undervisere har mulighed for at låne nøgler til Bolbro Brugerhus. Vi har besluttet, at der skal betales depositum for nøgler.

AUTOMATISK DØRÅBNER (INDGANG G)

Yderdørene låses/låses automatisk ifølge de åbningstider som er relevante for sæsonen. Plan for tiderne ses på opslagstavlen.

KØKKEN - CAFE

I cafeen kan købes franskbrød eller rugbrød med ost eller rullepølse. Nogle dage bliver der bagt – det er normalt torsdag. Lån køkkenet, hvis du/I har lyst til at lave mad i din gruppe. Tal med Muhammet herom.

BRUGERFORENINGEN FOR BOLBRO BRUGERHUS

Foreninger, erhverv, enkeltpersoner m.v. kan være medlem af Bolbro Brugerhus´s Brugerforening. Ved at være medlem støtter du aktiviteterne og arrangementer i huset.
Kontingentet bruges til forskellige kulturelle aktiviteter i Bolbro Brugerhus og fastsættes på det årlige ”stormøde”/generalforsamling i marts måned.

PRESSEMEDDELELSER

Alle faste aktiviteter har mulighed for at få hjælp fra kontoret til annoncering og presseomtale/udsendelse af pressemeddelelser. Vi annoncerer dog ikke lukkede medlemsmøde-aktiviteter, men de aktiviteter, der er åbne for alle. Vi bruger de lokale viser og lægger gerne et arrangement ind på KultuNaut (på nettet) og på vores egen hjemmeside.

INGEN BETALINGS-ARRANGEMENTER HER

For god ordens skyld, skal nævnes, at foredrag og lignende andre aktiviteter, hvor det koster penge at deltage - f.eks. kursus og salg - ikke kan afholdes i Bolbro Brugerhus´s lokaler. Det gælder også for det store fælleslokale i F. Er du i tvivl, så kontakt daglig leder eller DOF Paarup Aftenskole.

Vedtaget på stormøde i marts 1999
Ajourført september 2008

RETNINGSLINIER FOR DE ÅBNE AKTIVITETER

  • Kan omfatte stort set alle emner
  • Er gratis, bortset fra materialer/egenbetaling
  • Har ingen underviser tilknyttet
  • Kan man dukke op til, uden at melde sig
Åbne aktiviteter i bolbro brugerhus
Rollespillere DOF Paarup Aftenskole
...har du en interesse, du gerne vil dele med andre, henvender du dig blot på kontoret eller i cafeen, så hjælper vi dig med at komme i gang. Nedenstående retningslinier skal blot opfyldes.

Brugerhuset består af en række forskellige aktiviteter. For at Brugerhuset skal kunne fungere optimalt, er det vigtigt, at alle aktiviteter styrker fællesskabet.

Alle aktiviteter har pligt til at være repræsenteret på brugermøderne.

Brugermøderne består af ca. fem almindelige møder (varighed 1½-2 timer) samt stormødet en lørdag i marts. På alle brugermøder skal de kommende måneders aktiviteter, cafépasning m.m. fastlægges. Derudover drøftes også mere langsigtede spørgsmål.

Hver aktivitet er som minimum forpligtet til at passe café mindst en aften månedligt eller yde to timers andet praktisk arbejde for Brugerhuset pr. måned. Vi opfordrer alle til at tage del heri, ellers fungerer vores hus ikke optimalt!

Aktiviteterne skal benytte sig af caféen - altså ikke selv medbringe kaffe, te, sodavand og andre drikkevarer.
Brugerhuset på sommertur
Brugerhuset på sommertur
De faste aktiviteter må ikke fylde så meget, at der ikke bliver plads til fællesarrangementer og evt. start af nye uprøvede aktiviteter. Af hensyn til overordnet planlægning, skal aktiviteten planlægge større aktiviteter i samarbejde med daglig leder og DOF Paarup Aftenskole.

BETALING - EGENBETALING

Aktiviteterne skal være åbne. Evt. betaling må kun bruges til at dække direkte udgifter til aktiviteten.
På brugermødet 8. januar 2007 blev det besluttet, at der er egenbetaling på følgende aktiviteter: syværkstedet, miniature, glasskæring, folkedans, porcelæn og glas.

Det fastslås, at de enkelte aktiviteter, har ansvar og brugsret for maskinparken.
Maskinerne skal blive i Brugerhuset f.eks. også hvis en aktivitet flytter til anden adresse.

KØKKEN – CAFE

Der må ikke medbringes og drikkes alkohol i Brugerhuset. Undtagelser er afslutninger og specialarrangementer som på forhånd er aftalt med daglig leder. Om nødvendigt sørger aktiviteten selv for spiritusbevilling til arrangementet.

En aktivitet må ikke lægge beslag på caféen til spisning, dans m.m. Cafeen skal altid være åben for alle.

Brugerhusets lokaler kan ikke udlånes til private arrangementer.

Brugermødet beslutter, hvornår og hvilke arrangementer, der pga. omfang udelukker andre aktiviteter (f.eks. julestue, aktivitetsdag, byttemøde og de månedlige caféaftener).

Køkkenfaciliteterne kan mod betaling og efter aftale lånes af de enkelte aktiviteter til tilvirkning af medbragte råvarer. Betaling dækker slid på inventar og er 10 kr. pr. person dog minimum 100 kr.

En aktivitet, der låner køkkenet, skal give plads til, at andre aktiviteter også skal kunne benytte køkkenet på sædvanlig måde.

Løbende information foregår via aktiviteternes hylder i "dueslaget", opslag eller personlig kontakt til Brugerhusets daglige leder – eller lægge spørgsmål mv. kan i dennes postkasse.

 
Vedtaget på stormøde i marts 1999 Ajourført september 2008

Bolbro Brugerhus fra 1. januar 2012 og 2013

Odense Kommune stiller fortsat lokalerne til rådighed til DOF Paarup Aftenskoles undervisning samt Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus.

 

Brugerforeningen og DOF Paarup Aftenskole har i samarbejde, søgt penge fra Forstadspuljen mv.

 

En væsentlig ændring er, at Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning har bevilliget ”centrale midler” til daglig leder/koordinators løn for 2013 og 2014.

 

På grundlag heraf, har Ældre- og Handicapforvaltningen og Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus indgået samarbejdsaftale for 2013 og 2014.Det betyder, at det er muligt at fortsætte udviklingen af Bolbro Brugerhus med en daglig leder som koordinator. Endvidere er Brugerforeningen bevilliget §18-midler for 2013.

 

På den ekstraordinære generalforsamling i november 2011 blev kontingentet for medlemskab af Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus vedtaget.

 

Kontingentet er kr. 400,- for en forening og kr. 150,- for enkeltpersoner – pr. år.
Der er enighed om, at appellere til, at alle melder sig ind i Brugerforeningen.

Projektbeskrivelser

Rapporter