Brugerforeningens bestyrelse

Fra venstre: Shadi, Lotte, Inge S, Inge L., Åse, Knud, Hanne

Brugerforeningen (BF) skal sikre Brugerhusets eksistens jfr. vedtægterne. BF har ansvar som en selvstændig forening.

 

Bolbro Brugerhus er et Kultur- og Aktivitetshuset og har ligesom ”tre ben at gå på”: Åbne Aktiviteter, DOF Paarup Aftenskole og foreninger. Alle som bruger Bolbro Brugerhus er defineret som brugere. Brugere på Åbne Aktiviteter skal være medlem af BF.

 

Det er helt særligt, at her ikke foregår undervisning på Åbne Aktiviteter, men inspiration og udvikling af hinanden. Alle aldersgrupper kan bruge Brugerhuset.

 

Her er en flad struktur med fælles brugermøder, ca. hver 1½ md. Formålet er, at alle brugere deltager og dermed bidrager og bliver hørt på brugermødet. Ideer kan vokse på brugermødet og der kan træffes beslutninger blandt brugerne på mødet. BF kan lægge op til beslutningerne.

 

Hver enkelt Åbent Aktivitet har en tovholder som bl.a. bidrage med formidling til brugerne. Tovholderen er bindeleddet mellem daglig leder og hver enkelt bruger på Åbne Aktiviteter.

 

Værdien af at alle bidrager til fællesskabet ved frivilligt arbejde, særligt cafepasning om aftenen er væsentlig for udviklingen af Brugerhuset og ikke mindst brugerne. Det kan være andre opgaver som skal løses i huset, som feks. forberedelser til julemarked, oprydning, it-opgaver eller andet efter aftale med daglig leder.

 

(Denne helt specielle vinkel på frivilligheden var også væsentlig ved indgåelse af driftsaftalen med ÆHF).

 

Alle nye som har et ønske om at være en del af et fællesskab her er velkomne. Vi tager godt imod nye, hvorfor ansatte og brugere er åbne når nye kommer. Enten som besøgende eller som cafepasser.

 

I forbindelse med driftsaftalen med ÆHF er der nedsat 4 udvalg. I udvalgene arbejder frivillige brugere som derved er yderligere inddraget i hverdagen – samtidig frigiver det tid til daglig leder. Udvalgene er:

  • PR-udvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • Forskønnelsesudvalg
  • Køkkenudvalg

 

 

BF driver en cafe som eneste indtægtskilde. At varetage overblikket over køkkenets mange opgaver og de 10-15 frivillige køkkenmedarbejdere er væsentlig og kan ikke varetages i daglig leders funktion. BF har ansat en deltids køkkenansvarlig til opgaven. Den køkkenansvarlige samarbejder med køkkenudvalget og er i dialog med daglig leder.

 

Brugerhusets køkken bestræber sig til enhver tid på, at præstere og servere veltilberedt og frisk mad, frisk kaffe/te. I dagtimerne kan laves lidt større menuer. Aften-cafepasserne funktion er jfr. egenkontrollen begrænset til at tilberede brød.

 

Egenkontrollen i Brugerhuset handler om, at sikre at køkkenets tilbud bliver håndteret og tilberedt efter anvisningen fra køkkenansvarlig/køkkenudvalget.